Her finder du alle dokumenter og links til andre aktører

Dokumenter

PROJEKTBESKRIVELSE digital dannelse furesø 2016-17 .docx

Undervisningsmateriale til udskolingsklasser.docx

Arbejdsdokument til filmklip.docx

Links til aktører og interessenter

Facebookside for de digitale ambasadører

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Ungeindsatsen i furesø