Et projekt om digitale kompetencer

i Furesø Kommune

Digital Uddannelse dækker over Furesø Bibliotekernes arbejde med digital dannelse. Projektet startede i 2016 med støtte fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og det forventes, at der løbende vil blive udviklet flere initiativer omkring digital dannelse.

I 2016 blev der taget kontakt til Kruses Gymnasium omkring et samarbejde, der havde til hensigt at uddanne og etablere et netværk af digitale ambassadører blandt 1. årgangs gymnasieelever. Slides fra den første præsentation på Kruses Gymnasium findes her.

Dette blev skudt i gang med et oplæg fra Center for Digital Dannelse for alle 1 g’erne d. 23. november 2016. Efterfølgende kunne elever, som var interesserede i at blive Digitale Ambassadører kontakte projektleder, Anne-Mette Munch Olsen. Projektbeskrivelsen for projektet kan findes her.

Første møde med de digitale ambassadører blev d. 1. december, hvor fem elever mødte op. De deltog aktivt i ideudviklingen omkring projektets forløb og fik en række opgaver omkring formidling, dannelse og digitalt liv. Der blev afholdt et månedligt møde frem til d. 31. marts, samtidig med at de unge udviklede og producerede 9 filmklip, som kunne formidle digital dannelse til udskolingsklasser i Furesø Kommune. Arbejdsdokumentet til filmklippene kan ses her.

Under forløbet blev der sat fokus på digital dannelse på Læsefestivalen ’Lun på Ord.’ Her var der et oplæg fra Søren Schultz Hansen for forældre med ’digitalt indfødte børn og unge’. Her interviewede de Digitale Ambassadører Søren, og mange af kommunes forældre mødte op og blev klogere på deres børns medievaner, samt hvordan de kan støtte deres børn i hensigtsmæssig brug af sociale medier.

Gruppen af digitale ambassadører blev udskiftet flere gange i forløbet, men Anders Eiersted Molzen og Astrid Jensen var med under hele forløbet og er derfor nu de første dedikerede Digitale Ambassadører for hele Furesø Kommune. Anders og Astrid kan kontaktes via deres egen facebookside, SO:ME, som kan findes her.

Filmklippene, som også er tilgængelige på youtube og her på siden, er nu sendt ud til alle udskolingsklasser i Furesø Kommune, sammen med inspiration til undervisningsforløb.

Hvad der nu skal ske afhænger af folkeskolernes interesse i projektet, samt fastholdelsen af Anders og Astrid.

Anders og Astrid vil gerne komme ud og holde korte oplæg i forbindelse med undervisning og forældremøder. Desuden kommer de på biblioteket og skal undervise unge i youtube og brugen heraf.

Projektet er et stærkt bevis på, at det giver rigtig god mening at inddrage de unge, når det gælder digital dannelse, både for at styrke de unge i deres digitale kompetencer, men også fordi at de er meget klogere på målgruppen.

I processen med de unge er vi som bibliotek også blevet klogere på de ungemiljøer, som gør sig gældende i vores kommune, samt de unges interesser og præferencer. Vi ser derfor dette projekt som en mulighed for at gøre mere ud af at samskabe med de unge og give dem et ejerskab og et tilhørsforhold til biblioteket.